【MHXX】モンスターハンターダブルクロス攻略wikiモンハンダブルクロス MHXX攻略

ガンランス1 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス

生産、購入可能な武器は背景を緑色で表示
最終強化の武器は背景を赤色で表示
武器名 攻撃力 性能 砲撃 斬れ味 (+2) スロット
■ベルダーガンランス派生
ベルダーガンランス 60 通常1
........................................
........................................
- - -
ベルダーガンランス2 80 通常1
........................................
........................................
- - -
 ┗ ベルダーガンランス3 90 通常1
........................................
........................................
- - -
 ┣ ベルダーガンランス4 100 通常2
........................................
........................................
- - -
 ┃┣ ベルダーガンランス5 110 通常2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┣ ベルダーガンランス6 140 通常2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┃┗ ベルダーガンランス7 170 通常2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┃ ┗ サージュガンランス8 210 通常3
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┗ オブシドガンランス 140 放射1
........................................
........................................
- - -
 ┃┃ ┗ オブシドガンランス2 150 放射1
........................................
........................................
- - -
 ┃┃ ┗ オブシドガンランス3 160 放射2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃  ┗ オブシドガンランス4 180 放射2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃  ┗ オブシドガンランス5 200 放射2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃   ┗ 歴耀銃槍オルドバ6 220 放射3
........................................
........................................
- - -
 ┃┗ ハードヒッター 90 毒18
通常2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃ ┣ ハードヒッター2 100 毒22
通常2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃ ┃┣ ハードヒッター3 120 毒30
通常2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃ ┃┃┗ ハードヒッター4 140 毒35
通常3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃ ┃┃ ┗ ハードヒッター5 150 毒40
通常3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃ ┃┃ ┗ ビッグスラッガー6 180 毒50
通常3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃ ┃┗ ブレイクショット 100 会心-10%
麻痺14
放射2
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┃ ┗ ブレイクショット2 120 会心-10%
麻痺16
放射2
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┃ ┗ ブレイクショット3 140 会心-10%
麻痺18
放射2
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┃  ┗ ブレイクショット4 160 会心-10%
麻痺20
放射3
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┃  ┗ ブレイクランアウト5 180 会心-10%
麻痺22
放射3
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┗ フルボルテージ 90 雷12
放射1
........................................
........................................
◯ - -
 ┃ ┗ フルボルテージ2 110 雷13
放射1
........................................
........................................
◯ - -
 ┃  ┗ フルボルテージ3 160 雷14
放射2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃  ┗ フルボルテージ4 180 雷16
放射2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃   ┗ 電銃槍フルボルト5 210 雷18
放射3
........................................
........................................
◯ - -
 ┣ ウルクスキー 80 氷25
拡散1
........................................
........................................
- - -
 ┃┗ ウルクスキー2 100 氷28
拡散1
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┗ ウルクスキー3 120 氷30
拡散1
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┣ ウルクスキー4 140 氷32
拡散2
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┃┣ ウルクスキー5 170 氷35
拡散2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃ ┃┃┗ ウルクスレイ6 210 氷38
拡散3
........................................
........................................
◯ - -
 ┃ ┃┗ ウルクストーム 160 氷40
拡散3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃ ┃ ┗ ウルクストーム2 170 氷41
拡散3
........................................
........................................
◯ ◯ ◯
 ┃ ┃ ┗ ウルクスプロージョン3 180 氷42
拡散3
........................................
........................................
◯ ◯ ◯
 ┃ ┗ マリンフィッシャー 160 水32
放射2
........................................
........................................
- - -
 ┃  ┣ マリンフィッシャー2 180 水34
放射2
........................................
........................................
- - -
 ┃  ┃┗ ディープフィッシャー3 200 水36
放射3
........................................
........................................
- - -
 ┃  ┗ 熔銃槍ヴォルケーノ 160 火15
通常2
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃  ┗ 熔銃槍ヴォルケーノ2 170 火18
通常3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃   ┗ 熔解銃槍ヴォルガノス3 220 火20
通常3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┗ 朱鬼銃槍 120 会心-20%
通常2
........................................
........................................
- - -
  ┗ 朱鬼銃槍2 130 会心-20%
通常2
........................................
........................................
- - -
  ┗ 朱鬼銃槍3 150 会心-20%
通常2
........................................
........................................
- - -
   ┗ 朱鬼銃槍4 170 会心-20%
通常2
........................................
........................................
- - -
   ┣ 朱鬼銃槍5 200 会心-20%
通常2
........................................
........................................
- - -
   ┃┣ 朱鬼銃槍【破岩】6 240 会心-20%
通常3
........................................
........................................
- - -
   ┃┗ フレイムスロワー 160 会心15%
火34
放射2
........................................
........................................
- - -
   ┃ ┗ フレイムスロワー2 170 会心15%
火36
放射3
........................................
........................................
- - -
   ┃ ┗ アグナ=マグマ3 190 会心15%
火38
放射3
........................................
........................................
- - -
   ┗ 蒼鬼銃槍鉋 180 会心-10%
通常3
........................................
........................................
◯ ◯ -
    ┗ 蒼鬼銃槍鉋2 200 会心-10%
通常3
........................................
........................................
◯ ◯ -
    ┗ 蒼鬼銃槍鉋【鬼拵】3 220 会心-10%
通常4
........................................
........................................
◯ ◯ -
■アイアンガンランス派生
アイアンガンランス 70 通常1
........................................
........................................
- - -
アイアンガンランス2 80 通常1
........................................
........................................
- - -
 ┣ アイアンガンランス3 100 通常1
........................................
........................................
- - -
 ┃┣ アイアンガンランス4 110 通常1
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┣ アイアンガンランス5 120 通常2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃┗ アイアンガンランス6 150 通常2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃ ┣ アイアンガンランス7 180 通常2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃ ┃┗ アイゼンリッター8 230 通常3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃ ┗ シーダイバー 140 水40
拡散2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃ ┗ シーダイバー2 150 水42
拡散2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃  ┣ シーダイバー3 160 水44
拡散3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃  ┃┗ アピサルダイバー4 180 水48
拡散3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃  ┗ ディープバスター 190 氷16
拡散3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃  ┗ ディープバスター2 210 氷18
拡散3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃   ┗ ディープガンバスター3 220 氷20
拡散3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┗ アスファアルダナブ 140 会心10%
放射2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃ ┗ アスファアルダナブ2 150 会心10%
放射2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃ ┗ アスファアルダナブ3 160 会心10%
放射2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃  ┣ アスファアルダナブ4 180 会心10%
放射2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃  ┃┗ 叛銃槍アルダナブ5 190 会心10%
放射3
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃  ┗ 叛逆の銃槍 160 会心15%
放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃┃  ┗ 叛逆の銃槍2 170 会心15%
放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃┃   ┗ 叛逆銃槍ロドレギオン3 180 会心15%
放射4
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃┣ 討伐隊正式銃槍 100 通常1
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┣ 討伐隊正式銃槍2 130 通常1
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┃┣ 討伐隊正式銃槍3 140 通常2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┃┃┣ 討伐隊正式銃槍4 150 通常2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┃┃┃┗ 討伐隊正式銃槍5 170 通常3
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┃┃┃ ┗ インペリアルガーダー6 220 通常3
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┃┃┗ ジェネラルパルド 140 会心10%
拡散1
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃┃┃┃ ┗ ジェネラルパルド2 150 会心10%
拡散2
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃┃┃┃ ┗ ジェネラルパルド3 160 会心10%
拡散2
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃┃┃┃  ┗ アドミラルパルド4 200 会心10%
拡散3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃┃┃┣ レッドルーク 110 火25
放射2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┃┃┗ レッドルーク2 140 火26
放射2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┃┃ ┗ レッドルーク3 170 火27
放射2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┃┃ ┣ レッドルーク4 180 火28
放射3
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┃┃ ┃┗ クリムゾンルーク5 210 火30
放射3
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┃┃ ┗ シルバールーク 180 龍35
放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃┃┃┃  ┗ シルバールーク2 190 龍38
放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃┃┃┃  ┗ ガンチャリオット3 200 龍40
放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃┃┃┗ ラギアバースト 130 雷15
放射1
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃ ┣ ラギアバースト2 140 雷16
放射1
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃ ┃┗ ラギアバースト3 150 雷18
放射2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃ ┃ ┗ ラギアバースト4 190 雷20
放射3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃ ┃ ┗ 雷銃槍エクスラギア5 220 雷21
放射3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃ ┗ ディオスガンランス 130 爆破18
放射2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃ ┗ ディオスガンランス2 150 爆破19
放射2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃  ┗ ディオスガンランス3 170 爆破20
放射2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃  ┣ ディオスガンランス4 200 爆破21
放射3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃  ┃┗ 爆銃槍ダイナランス5 210 爆破22
放射3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┃  ┗ 爆砕の銃槍 170 爆破28
放射3
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┃   ┗ 爆砕の銃槍2 180 爆破30
拡散3
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┃   ┗ 破岩銃槍ズヴォルタ3 190 爆破32
拡散3
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┗ 古代式回転銃槍 120 拡散2
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃┃ ┗ 古代式回転銃槍2 150 拡散2
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃┃ ┗ 古代式回転銃槍3 170 拡散3
........................................
........................................
◯ ◯ ◯
 ┃┃  ┗ 古代式回転銃槍4 180 拡散3
........................................
........................................
◯ ◯ ◯
 ┃┃  ┗ 古代式殲滅銃槍5 190 拡散4
........................................
........................................
◯ ◯ ◯
 ┃┗ 62式突撃銃槍 80 防御+14
水20
拡散1
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┗ 62式突撃銃槍2 90 防御+14
水22
拡散1
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┗ 62式突撃銃槍3 110 防御+16
水24
拡散1
........................................
........................................
- - -
 ┃  ┗ 62式突撃銃槍4 120 防御+18
水26
拡散2
........................................
........................................
- - -
 ┃  ┗ 62式突撃銃槍5 150 防御+18
水28
拡散2
........................................
........................................
- - -
 ┃   ┗ ソルダートアサルト6 200 防御+18
水30
拡散3
........................................
........................................
- - -
 ┗ ローグガンランス 70 拡散1
........................................
........................................
◯ - -
 ┗ ローグガンランス2 80 拡散1
........................................
........................................
◯ - -
  ┣ ローグガンランス3 90 拡散1
........................................
........................................
◯ - -
  ┃┗ ローグガンランス4 100 拡散1
........................................
........................................
◯ - -
  ┃ ┗ ローグガンランス5 150 拡散1
........................................
........................................
◯ ◯ -
  ┃ ┣ ローグガンランス6 170 拡散1
........................................
........................................
◯ ◯ -
  ┃ ┃┗ カルチャローグ7 220 拡散2
........................................
........................................
◯ ◯ -
  ┃ ┗ アーリャガッダ 150 水12
通常2
........................................
........................................
◯ - -
  ┃  ┗ アーリャガッダ2 170 水13
通常2
........................................
........................................
◯ - -
  ┃  ┗ アーリャガッダ3 190 水14
通常3
........................................
........................................
◯ - -
  ┃   ┗ チャリリヤティ4 210 水15
通常3
........................................
........................................
◯ - -
  ┗ ゲネナムランス 80 麻痺18
通常1
........................................
........................................
◯ - -
  ┗ ゲネナムランス2 90 麻痺22
通常1
........................................
........................................
◯ - -
   ┗ ゲネナムランス3 110 麻痺26
通常1
........................................
........................................
◯ ◯ -
   ┗ ゲネナムランス4 130 麻痺28
通常2
........................................
........................................
◯ ◯ -
    ┗ ゲネナムランス5 150 麻痺32
通常2
........................................
........................................
◯ ◯ -
    ┗ Vークレスト6 170 麻痺35
通常3
........................................
........................................
◯ ◯ -
■骨銃槍派生
骨銃槍 80 通常1
........................................
........................................
- - -
骨銃槍2 100 通常1
........................................
........................................
- - -
 ┣ 骨銃槍3 110 通常1
........................................
........................................
- - -
 ┃┣ 骨銃槍4 120 通常2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃┗ 骨銃槍5 140 通常2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃ ┣ 骨銃槍6 160 通常3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃ ┃┣ 骨銃槍7 210 通常3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃ ┃┃┗ 竜骨銃槍8 240 通常3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃ ┃┗ 鬼銃槍 180 会心-10%
雷22
拡散2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃ ┃ ┗ 鬼銃槍2 190 会心-10%
雷28
拡散2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃ ┃ ┣ 鬼銃槍3 200 会心-10%
雷32
拡散2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃ ┃ ┃┗ 雷鬼銃槍ドラガン4 210 会心-10%
雷36
拡散3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃ ┃ ┗ 鬼神銃槍 170 会心-10%
雷26
拡散4
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃ ┃  ┗ 鬼神銃槍2 180 会心-10%
雷28
拡散4
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃ ┃  ┗ 鬼神銃槍ドラギガン3 190 会心-10%
雷30
拡散4
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃ ┗ ティガバースト 140 会心-20%
拡散1
........................................
........................................
- - -
 ┃┃ ┗ ティガバースト2 160 会心-20%
拡散2
........................................
........................................
- - -
 ┃┃  ┗ ティガバースト3 200 会心-20%
拡散2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃  ┗ 轟銃槍【虎砲】4 220 会心-20%
拡散3
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┣ プリンセスバースト 90 毒16
放射1
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┗ プリンセスバースト2 110 毒18
放射1
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃ ┣ プリンセスバースト3 160 毒20
放射2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃ ┃┣ プリンセスバースト4 180 毒22
放射2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃ ┃┃┗ オルトリンデ5 200 毒24
放射3
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃ ┃┗ クイーンバースト 170 毒28
通常3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃ ┃ ┗ クイーンバースト2 180 毒30
通常3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃ ┃ ┗ 煌銃槍イシュタル3 190 毒32
通常3
........................................
........................................
- - -
 ┃┃ ┗ 王銃槍ゴウライ 120 雷28
通常2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃ ┗ 王銃槍ゴウライ2 130 雷30
通常2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃  ┗ 王銃槍ゴウライ3 170 雷32
通常3
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃  ┗ 王牙銃槍【火雷】4 200 雷34
通常3
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┗ ゴーレムガンランス 100 放射1
........................................
........................................
◯ - -
 ┃ ┗ ゴーレムガンランス2 110 放射1
........................................
........................................
◯ - -
 ┃ ┣ ゴーレムガンランス3 140 放射2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃ ┃┣ ゴーレムガンランス4 150 放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃ ┃┃┗ 剛銃槍コロッサス5 220 放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃ ┃┗ 疾雷ノ銃槍 120 雷45
通常2
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┃ ┗ 疾雷ノ銃槍2 130 雷47
通常2
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┃ ┗ 疾雷ノ銃槍3 140 雷50
通常3
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┃  ┗ 疾雷ノ銃槍4 150 雷52
通常3
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┃  ┗ 疾雷銃槍ライニーロア5 170 雷55
通常3
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┣ ブラスブルト 130 防御+15
火10
通常2
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┃┗ ブラスブルト2 140 防御+18
火12
通常2
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┃ ┗ ブラスブルト3 160 防御+22
火14
通常2
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┃ ┗ ブラスブルト4 170 防御+26
火18
通常3
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┃  ┗ ギガスブルトラキス5 220 防御+30
火20
通常3
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┗ ヘルスティング 90 会心10%
氷25
放射1
........................................
........................................
◯ - -
 ┃  ┗ ヘルスティング2 110 会心10%
氷28
放射2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃  ┗ ヘルスティング3 140 会心15%
氷30
放射2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃   ┣ ヘルスティング4 160 会心15%
氷32
放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃   ┃┗ ヘルスティンガー5 190 会心15%
氷35
放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃   ┗ ゲルドスティング 200 会心-10%
氷8
放射3
........................................
........................................
- - -
 ┃   ┗ ゲルドスティング2 210 会心-10%
氷10
放射3
........................................
........................................
- - -
 ┃    ┗ 氷獄銃槍マカドドマ3 230 会心-10%
氷12
放射3
........................................
........................................
- - -
 ┗ シザーガンランス 90 防御+10
通常1
........................................
........................................
◯ - -
 ┗ シザーガンランス2 100 防御+14
通常1
........................................
........................................
◯ - -
  ┣ シザーガンランス3 140 防御+18
通常2
........................................
........................................
◯ ◯ -
  ┃┗ シザーガンランス4 160 防御+24
通常3
........................................
........................................
◯ ◯ -
  ┃ ┗ シザーキャノン5 200 防御+28
通常3
........................................
........................................
◯ ◯ -
  ┗ ヒドゥンガンランス 100 会心40%
放射2
........................................
........................................
- - -
  ┗ ヒドゥンガンランス2 120 会心40%
放射2
........................................
........................................
◯ - -
   ┗ ヒドゥンガンランス3 140 会心40%
放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
   ┗ ヒドゥンガンランス4 160 会心40%
放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
    ┗ 夜銃槍【残月】5 180 会心40%
放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
■フィオレセロ派生
フィオレセロ 80 通常1
........................................
........................................
- - -
フィオレセロ2 90 通常1
........................................
........................................
- - -
 ┣ フィオレセロ3 120 通常1
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┣ フィオレセロ4 130 通常2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃┃┗ フィオレセロ5 160 通常2
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃┃ ┗ フィオレウノ6 190 通常2
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃┗ ミスタゴアード 140 水14
通常1
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃ ┗ ミスタゴアード2 160 水16
通常2
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃ ┣ ミスタゴアード3 170 水18
通常2
........................................
........................................
◯ ◯ ◯
 ┃ ┃┗ ジェントルゴアード4 190 水20
通常3
........................................
........................................
◯ ◯ ◯
 ┃ ┗ ミセスシュヴェアード 160 水23
放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃  ┗ ミセスシュヴェアード2 170 水25
放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┃  ┗ 砲銃槍ゲネルタフネス3 180 水27
放射3
........................................
........................................
◯ ◯ -
 ┣ フィオレセロベルデ 90 麻痺8
通常1
........................................
........................................
- - -
 ┃┗ フィオレセロベルデ2 120 麻痺10
通常1
........................................
........................................
- - -
 ┃ ┗ フィオレセロベルデ3 130 麻痺11
通常2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃ ┗ フィオレセロベルデ4 150 麻痺12
通常2
........................................
........................................
◯ - -
 ┃  ┗ フィオレウノベルデ5 180 麻痺14
通常2
........................................
........................................
◯ - -
 ┗ フィオレセロルージュ 90 火12
通常1
........................................
........................................
- - -
 ┗ フィオレセロルージュ2 100 火14
通常1
........................................
........................................
◯ - -
  ┗ フィオレセロルージュ3 130 火16
通常2
........................................
........................................
◯ ◯ -
  ┗ フィオレセロルージュ4 150 火18
通常2
........................................
........................................
◯ ◯ ◯
   ┗ フィオレウノルージュ5 170 火22
通常2
........................................
........................................
◯ ◯ ◯

【MHX】ガンランス関連についてのコメント

掲示板の書き込み一覧
 • 201  >>200 わしはゲーツに 装填数UP・南風・攻撃【小】・弱特・砲術師 付けとるど。[2016-07-14 22:38]
 • 202  >>199 睡眠時は全部3倍だった気が。 あと、固定ダメって爆弾と砲撃以外あったっけ? >>203 情報あり。また一つ賢くなった。[2016-07-19 17:43]
 • 203  >>199 たこ焼きにはモーション値がある、つまり… >>202 かなり古いぞそれ 固定が3倍、それ以外2倍で合ってる[2016-07-19 18:39]
 • 204  ゲーツ使うぐらいならロドレギオンでよくない? 青ゲまで込みでも期待値勝ってるし、フルバの威力も通常3と放射4はほぼ同じかつ切れ味消費少ない 少なくともゲーツで火力スキル積むぐらいなら何か削っ...[2016-07-24 15:29]
 • 205  利便性高いから火力盛っても意味ない、の意味が分からない そもそもレギオス系も利便性の方向の武器だし 装填数が倍もあると単純に出来ることが増えるんだよ 業物入れて小刻みにステップしましょう!...[2016-07-26 01:40]
 • 207  >>204 そもそもガンランスは攻撃時に突きと砲撃を交える、つまり回避を混ぜないことが多い。 こうなるとレギオンギミックも活きないばかりか、長所の白ゲも業物ありでもすぐ落ちやすい。 フルバ...[2016-07-29 18:06]
 • 208  ブシドーで解決しました ありがとうございました[2016-07-31 23:10]
 • 209  おそらく世界で一人しかいない自信がある型 心眼 ガ性2 状異2 乗り でエリアルVクレ使って相手拘束しまくり型。 火力の関係上ほぼオン専用[2016-09-05 02:14]
 • 210  Vクレエリアル拘束はわりかし誰しもが通る道 結局フルバ叩き込んでる方がつえー→なら青蛙とかLV4の方がいいよね・・・となる[2016-09-05 18:15]
 • 211  最近になってガンスに手を出した者だが 回避距離つけたエリアルじゃないとまともに狩れない… 溜め砲撃の使い方もコレジャナイ感強いしリロードのタイミングも分からない その上ヒートゲージもあるか...[2016-11-01 22:17]
モンハンXX関連のスレッドから最新10件を表示。
最新の書き込みや全コメントはこちら→
掲示板:【MHX】ガンランス